آموزش اضافه کردن CD KEY به آیدی استیم:

1- ابتدا وارد آیدی استیم خود شوید:

2- به قسمت Game رفته و روی Acctive a Product On Steam... کلیک نمایید:

3- CD KEY که خریداری نموده اید را وارد نمایید: