آموزش پیدا کردن لینک پروفایل:

مرحله1: ابتدا وارد آیدی استیم خود شده و مانند شکل زیر عمل کنید:

مرحله 2: مانند شکل زیر در پروفایل کلیک راست کرده و روی Copy Page URL کلیک نمایید.

مرحله 3: سپس در قسمت ثبت نام در گزینه لینک پروفایل Paste نمایید.